Adventbijeenkomst jeugd HHK Groenekan - 17 december 2021

“Met haast naar Bethlehem” 1. Muziek bij binnenkomst (Corné) 2. Zingen “Komt allen tezamen” (Corné) 3. Welkom en gebed door (Jan van Dam) 4. Lezen Micha 5: 1-8 (Bettine) 5. Zingen “ ’t Was nacht in Bethlems dreven” (Corné) 6. Lezen Jes. 53: 1-7 (Gert) 7. Zingen “In Bethlehems stal” (Corné) 8. Gedicht “Terug uit Bethlehem” van Nel Benschop (Bart en Hans) 9. Muzikaal intermezzo (Corné, Jan, Matthijs, Bettine, Tirsa) 10. Lezen Luk. 2: 8-16 (Thijs) 11. Gedicht (Theo) 12. Zingen “Wij gaan met haast naast Bethlehem” (Jan) 13. Meditatie “Met haast naar Bethlehem” (Mieke) 14. Zingen “Hoe zal ik u ontvangen” (Jan) 15. Gedicht “Advent” van Nel Benschop (Gert) 16. Zingen “Eer zij God in onze dagen” (Jan) 17. Gebed (Jan van Dam) 18. Zingen “Ere zij God” (Jan) 19. Muziek bij vertrek Jan

HOME

Kijk Live Mee is de livestream service van Marry U – onderdeel van Peter Video